УВАГА ! Важлива інформація під час війни. Деталі тут.
Інформація про договір про надання фінансових послуг. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг – так. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору - протягом 14 календарних днів з дня укладення договору позичальник має право відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору позичальник повідомляє товариство у письмовій формі до закінчення строку у 14 календарних днів з дня укладення договору. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) – не застосовується. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій - позичальник має право: у будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, за умови обов’язкового письмового повідомлення товариства про свій намір за 14 календарних днів до дати дострокового повернення кредиту. Якщо позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Товариство здійснює відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу позичальника надає йому новий графік платежів. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Товариству проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом. Товариство не відмовляє позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення кредиту. Товариство не встановлює позичальнику будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням кредиту. Умова договору про кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення кредиту, є нікчемною. Порядок внесення змін та доповнень до договору – зміна та/або припинення дії договору здійснюється за згодою сторін. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги - Товариство не має права в односторонньому порядку (без письмової згоди позичальника) збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених Договором.