РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ДІЄ З 09.04.2024 Р.) УВАГА ! Важлива інформація під час війни. Деталі тут.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба миттєвого кредитування»

Код ЄДРПОУ 38839217

Дата запису: 31.07.2013

Номер запису: 11031020000034671

Місцезнаходження: 69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Незалежної України, буд.39-А, оф.25

Тел: (061) 2361212

Адреса електронної пошти особи– smk.ukr.z@gmail.com

Включене до реєстру фінансових установ згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №3311 від 24.09.2013 р.  Свідоцтво ФК №В0000406 від 27.10.2021 р. про реєстрацію фінансової установи, видано Національним банком України.

Свідоцтво про реєстрацію ТОВ “Служба миттєвого кредитування”

Ліцензія на здійснення діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Розпорядження НКФУ № 1803 від 23.07.2015 р., Розпорядження НКФУ № 163 від 26.01.2017)

Перевірити відомості про свідоцтво та ліцензію можна на сайті https://kis.bank.gov.ua


Графік роботи з 9 до 18. Обідня перерва 13-14. Вихідні: субота, неділя.

Відокремлені підрозділі відсутні.

Виконавчий орган фінансової установи – директор  НОВІКОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА.


Перелік сайтів Товариства:

https://smk.zp.ua

https://bistrozaim.ua

https://prostozaim.ua


Перелік фінансових послуг, на надання яких має право Товариство: надання позик, у тому числі на умовах фінансового кредиту згідно ліцензії на здійснення діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Розпорядження НКФУ № 1803 від 23.07.2015 р., Розпорядження НКФУ № 163 від 26.01.2017)


Інформація про торгівельні марки (знаки для товарів та послуг).

ТОВ «Служба миттєвого кредитування» використовує Знаки для товарів і послуг:

  1. БИСТРОЗАЙМ на підставі Ліцензійного договору №1/БЗ166095 від 17.06.2021 р. укладеного з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд  «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» на весь строк дії свідоцтва на зазначений Знак.ліцензійний договір 166095
  1.  «БИСТРОЗАЙМ» на підставі Ліцензійного договору №1/БЗ155717 від 17.06.2021 р. укладеного з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд  «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» на весь строк дії свідоцтва на зазначений Знак.ліцензійний договір 155717
  1. «БИСТРОЗАЙМ» на підставі Ліцензійного договору №1/БЗ184156 від 17.06.2021 р. укладеного з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд  «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» на весь строк дії свідоцтва на зазначений Знак.


ліцензійний договір 184156
  1. «Зарядись наличными до зарплаты» на підставі Ліцензійного договору №1/БЗ194017 від 17.06.2021 р. укладеного з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд  «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» на весь строк дії свідоцтва на зазначений Знак.


ліцензійний договір 194017
  1. «Зарядись деньгами!» на підставі Ліцензійного договору №1/БЗ194016 від 17.06.2021 р. укладеного з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд  «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» на весь строк дії свідоцтва на зазначений Знак.


ліцензійний договір 194016

Особи, які надають посередницькі послуги відсутні.


Дані про порушення провадження по справі про банкрутство, процедури ліквідації: процедури відсутні.


Актуальні Правила надання коштів у позику доступні за посиланням: smk_rules_01012021.pdf


Публічна пропозиція(оферта) діє з 01.01.2021 р.

Види кредитів:

Договір «Стандартний» (діє з 14.07.2021 р.)

Договір «Акційний+» (діє з 14.07.2021 р.)

Договір «Кредитна лінія»  (діє з 14.04.2022 р.)

Договір з ануїтетною схемою погашення (діє з 14.07.2021 р.)


Істотні характеристики:

Договір «Стандартний» мікрокредит

Договір «Акційний+» мікрокредит

Договір «Кредитна лінія» мікрокредит

Договір з ануїтетною схемою погашення мікрокредит

Договір з ануїтетною схемою погашення споживчий кредит (без застави)


Підписання публічної пропозиції (оферти) передбачає надання згоди на умови споживчого кредиту.

Умови послуги містяться в зазначених вище істотних характеристиках.


Мета отримання  кредиту – на споживчі цілі.

Спосіб надання кредиту – безготівковим шляхом.

Порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом зазначається у вигляді графіка платежів.

Вартість фінансової послуги, ціна/тарифи, розмір плати (проценти)  визначається в залежності від суми кредиту та зазначається у Договорі, що укладається між Товариством та Клієнтом.

Типи кредиту – кредит, кредитна лінія

Тип процентної ставки - фіксована

В результаті отримання фінансової послуги  не передбачена сплата податків або зборів за рахунок фізичної особи.

Не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні фінансової послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Наявні та можливі схеми кредитування: стандартна (класична), ануїтентна, кредитна лінія.

Забезпечення за кредитом відсутні. Клієнт зобов’язується нести відповідальність за кредитом усім своїм майном

Проведення оцінки забезпечення кредиту не здійснюється.


Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій:  Товариство надає акційні пропозиції згідно ризик-правил Товариства, маркетингових активностей та інших умов.

Акційна пропозиція може передбачати надання Кредиту за зниженою  процентною ставкою за користування Кредитом відповідно до кількості отриманих споживачем кредитів, за умови першого укладення договору, належного виконання попередніх договірних зобов'язань у повному обсязі без виникнення простроченої заборгованості за договором та з інших підстав.

Інформація про надання конкретної  акційної пропозиції розміщується на сайта Товариства.


Супровідні послуги відсутні.


Товариство рекомендує негайно проінформувати фінансову установу про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування Товариства.


Відомості про Договір

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг – так.

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору –  протягом 14 календарних днів з дня укладення договору позичальник має право відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору позичальник повідомляє товариство у письмовій формі до закінчення строку у 14 календарних днів з дня укладення договору.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) – не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – позичальник має право: у будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, за умови обов’язкового письмового повідомлення товариства про свій намір за 14 календарних днів до дати дострокового повернення кредиту. Якщо позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Товариство здійснює відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу позичальника надає йому новий графік платежів. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Товариству проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом. Товариство не відмовляє позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення кредиту. Товариство не встановлює позичальнику будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням кредиту. Умова договору про кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення кредиту, є нікчемною.

Порядок внесення змін та доповнень до договору – зміна та/або припинення дії договору здійснюється за згодою сторін.

У разі необхідності внесення змін до договору товариство направляє позичальнику пропозицію щодо зміни умов договору (або отримує таку пропозицію від позичальника). Сторона, що прийняла пропозицію, розглядає її і дає відповідь у зумовлений пропозицією ініціатора строк. Зміни і доповнення умов кредитного договору оформлюються у тому самому порядку, в якому оформлений сам договір, тобто письмово - окремою угодою між сторонами.

Споживач у разі дострокового розірвання споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом в день розірвання договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги – Товариство не має права в односторонньому порядку (без письмової згоди позичальника) збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених Договором.


Попередження про можливі наслідки

Відповідальність споживача у випадку порушення зобов’язань за кредитним договором:

Для договору «Стандартний»:

3.3. У разі порушення Позичальником своїх зобов'язань щодо погашення/оплати суми Кредиту та/або процентів за користування ним, Товариство має право нараховувати  Позичальнику пеню у розмірі 1% (один відсоток) від неповернутої частини суми Кредиту та/або процентів за користування ним за кожний день прострочення повернення  (перевищення строку повернення)  заборгованості з урахуванням наступних обмежень:

3.3.1. у разі, якщо сума, одержана за Договором, не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником  за порушення виконання його зобов'язань не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником  за Договором;

3.3.2. у разі, якщо сума, одержана за Договором, перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - пеня за невиконання зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі Договору не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором.

 

Для Договору «Акційний+»

У разі порушення строку сплати всіх нарахованих процентів за користування кредитом та/або орієнтовного строку повернення кредиту, позичальнику нараховуються відсотки у розмірі 2% починаючи з першого дня отримання кредитних коштів і пункт про сплату відсотків у розмірі 0,01 % втрачає свою чинність.

3.3. У разі неповернення суми кредиту та/або процентів протягом орієнтовного строку повернення кредиту, Позичальник сплачує пеню у розмірі  1% від неповернутої частини суми Кредиту за кожний день прострочення повернення  (перевищення строку повернення)  заборгованості з урахуванням наступних обмежень:

3.3.1. у разі, якщо сума, одержана за Договором, не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником  за порушення виконання його зобов'язань не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником  за Договором;

3.3.2. у разі, якщо сума, одержана за Договором, перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - пеня за невиконання зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі Договору не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором.

 

Для Договору з ануїтетною схемою погашення

3.3. У разі порушення Позичальником своїх зобов'язань щодо погашення суми Кредиту та/або процентів за користування ним, Товариство має право нараховувати  Позичальнику пеню у розмірі 2% (два відсотки) від неповернутої частини суми Кредиту за кожний день прострочення повернення  (перевищення строку повернення)  заборгованості з урахуванням наступних обмежень:

3.3.1. у разі, якщо сума, одержана за Договором, не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником  за порушення виконання його зобов'язань не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником  за Договором;

3.3.2. у разі, якщо сума, одержана за Договором, перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - пеня за невиконання зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі Договору не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором.

 

Для Договору «Кредитна лінія»

3.3. У разі порушення позичальником своїх зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за користування ним, товариство має право нараховувати  позичальнику штраф у розмірі 0 % від суми виданого кредиту та пеню у розмірі 2 % (два відсотки) від неповернутої частини суми кредиту за кожний день прострочення повернення заборгованості (але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня) починаючи з першого дня порушення до дня повного погашення заборгованості за кредитом.

з урахуванням наступних обмежень:

3.3.1. у разі, якщо сума, одержана за Договором, не перевищує розміру однієї мінімальної  заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником  за порушення виконання його зобов'язань не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником  за Договором;

3.3.2. у разі, якщо сума, одержана за Договором, перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору - пеня за невиконання зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі Договору не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором.

 

Для всіх видів кредитних договорів

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача.

Порядок дій у випадку невиконання споживачем обов’язків за договором

У випадку невиконання споживачем обов’язків за договором Товариство:

1.нараховує штрафні санкції відповідно до умов укладеного кредитного договору;

2. передає відомості та персональні дані позичальника до Бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію позичальника;

3. має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості;

4. має право звернутися до суду за захистом своїх законних прав в порядку, передбаченому цим договором, правилами та/або чинним законодавством України.


Способи погашення кредиту

  1. Оплата на сайті https://bistrozaim.ua/uk/paycredit
  2. Оплата через термінали Sistema та EasyPay
  3. Оплата на банківський рахунок Товариства
  4. Готівкою у відділенні NovaPay

Більш детальна інформація про способи оплати наявна за посиланням https://bistrozaim.ua/how-it-works


Скарги з приводу захисту прав споживачів приймаються:

1) за юридичною адресою Товариства – 69019, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39-А, офіс 25;

2) Національним банком України:

адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

телефон відділу звернення громадян: 0 800 505 240

електронна пошта: nbu@bank.gov.ua

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

3) Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

адреса: 69002 м. Запоріжжя, вул. Гоголя 105 а, кабінет 203

тел.: (061) 228-04-64 (приймальня)

e-mail: office@gudpss-zp.gov.ua

Звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії розглядаються за юридичною адресою Товариства – 69019, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39-А, офіс 25.

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національний банк України

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон відділу звернення громадян: 0 800 505 240

електронна пошта:  nbu@bank.gov.ua


Інформація про основі показники діяльності, що розміщені на сторінці Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6