УВАГА ! Важлива інформація під час війни. Деталі тут.

18.01.2021

4930 Переглядів

Коментарів

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Трудовий договір в Україні 2021: види і зразки

При прийнятті на роботу складають трудовий договір. Він може бути оформлений у вигляді наказу або контракту. Повинен мати істотні умови, такі як займана посада, дата складання, термін дії, інформація про роботодавця і найманого працівника, а також розмір щомісячного заробітку. Будь-який трудовий договір на розсуд роботодавця може бути доповнений іншими умовами, які не суперечать пунктам колективної угоди.

 

Якщо директор фірми не складає трудовий договір, починає діяти штрафна санкція — 30 МЗП. Посадова особа, яка допустила до роботи людину без оформлення трудової угоди, має сплатити державі штраф у розмірі 8500-17000 грн.

 

 

 

Чим керуються при складанні трудового договору?

Трудовий договір Україна 2020 — це документ, в якому визначено взаємовідносини між роботодавцем і найманим працівником. Згідно зі ст. 21 КЗпП, співробітник підприємства повинен виконати покладені на нього трудові функції, за що роботодавець зобов'язується виплатити заробітну плату і створити належний мікроклімат в колективі.

 

На сьогоднішній день скасовано обов'язкову форму трудового договору, затверджену Мінсоцполітики в 2001 році (Наказ №260). Це означає, що роботодавець може розробляти індивідуальний бланк угоди, головне, — щоб пункти документа не суперечили КЗпП і законодавству України.

 

Стандартні пункти трудової угоди:

 

 • сторони;
 • загальні положення, обов’язки сторін;
 • інформація про заробіток;
 • регламент роботи;
 • відрядження;
 • навчання;
 • термін;
 • підстави для звільнення співробітника;
 • пролонгація;
 • дата укладення;
 • підписи сторін.

 

Але більшість роботодавців як і раніше керуються наказом Мінсоцполітики № 260. Представлений у ньому зразок трудового договору України вони беруть за основу, лише доповнюючи його та вносячи зміни.

 

Наприклад, додавши до зразка в наказі №260 дату старту трудових відносин, вийде повноцінна угода між роботодавцем і найманим працівником. Якщо ж у попередній варіант документа включити термін дії угоди, то отримаємо типовий строковий трудовий договір України зразок.

 

Істотні умови договору

Правильно складена трудова угода України передбачає наявність істотних умов — пунктів, які обов'язково потрібно включати в документ.

 

Істотні умови договору

 

Умови Що передбачають?
Місце роботи вказують найменування та місцеперебування роботодавця/структурних підрозділів
Трудова функція зазначають професію відповідно до Класифікатора професій, рівень кваліфікації співробітника
Дата початку робіт фіксують момент, коли співробітник приступає до роботи
Умови оплати праці призначений оклад;
заробітна плата відповідно до тарифної сітки;
доплати;
надбавки;
премії.
Термін дії строковий трудовий договір;
договір на виконання сезонних робіт;
договір, який оформляється на невизначений строк.
Інформація про особу, яка приймається на роботу ПІБ, паспортні дані
Інформація про роботодавця найменування, державний реєстраційний номер

 

До додаткових умов відносяться випробувальний термін, обов'язок співробітника після навчання відпрацювати певну кількість місяців / років, нерозголошення комерційної таємниці, сумісництво декількох посад у одного роботодавця, умови отримання додаткової відпустки і деякі інші.

 

Види трудових договорів Україна

 

 

Залежно від тривалості трудових відносин законодавець визначає такі види договорів:

 

 • тимчасовий трудовий договір України — на встановлений термін;
 • безстрокова угода;
 • договір на виконання фіксованого обсягу робіт.

 

Особливою категорією трудової угоди є контракт. Він розширює список підстав для звільнення співробітника, а також не допускає звільнення із займаної посади за власною ініціативою протягом терміну дії. Типова форма контракту прописана в наказі Мінпраці від 15.04.1994 за № 23.

 

Письмові договори укладаються в разі, якщо того вимагає працівник. В обов'язковому порядку договори на папері складаються на підприємствах, що функціонують в небезпечних для здоров'я регіонах, або при прийомі на роботу дитини у віці до 18 років.

 

Сторони угоди

Сторонами трудової угоди виступають найманий працівник (фізособа) і роботодавець (ФОП, самозайнята особа, юрособа). Підписи в Угоді ставлять директор і найманий працівник, з яким укладається договір.

 

Договори складаються усно і письмово. Якщо мова йде про контракт, то він обов'язково укладається на папері. Норми складання трудових договорів прописані в главі 3 КЗпП України.

 

Важливо! Роботодавець має право відмовити в укладенні трудової угоди, якщо претенденту на вакантну посаду не виповнилося 16 років, найманий робітник не може займати посаду за медичними показниками або рівнем кваліфікації, а також при наявності судової заборони на певний вид діяльності за наймом.

 

Які документи має пред’явити особа при прийомі на роботу?

Згідно зі ст. 24 КЗпП, людина, яка влаштовується на роботу, повинна надати:

 

 • паспорт / документ, що засвідчує особу;
 • ІПН (код платника податків);
 • трудову книжку (якщо фізична особа влаштовується на роботу вперше, трудову книгу відкриває роботодавець);
 • медичний документ, що підтверджує допуск до роботи;
 • документ, що підтверджує здобуття освіти або кваліфікацію.

 

Крім цих документів, майбутній співробітник надає кілька фото 3х4. Якщо чоловік влаштовується на роботу до роботодавця, який зобов'язаний вести військовий облік, пред’являє військовий квиток. У найманих працівників забороняється вимагати інформацію про партійну приналежність, національність та місце реєстрації/проживання.

 

Трудова угода: зразок Україна

Трудовий договір складають у 2 примірниках. Один кадровик підшиває в особисту справу співробітника, інший — передає йому на руки. Фіксація факту прийому на роботу (виникнення прав і обов'язків сторін) відбувається письмово.

 

Форми трудової угоди:

 

 • заява співробітника, яка є підставою для видачі адміністрацією наказу;
 • наказ про прийом на роботу;
 • запис в трудовій;;
 • окремо складений документ — контракт.

 

Найчастіше співробітник приймається на роботу шляхом видачі відповідного наказу. Тільки лише для деяких професій можливе складання контракту.

 

Важливо! У бланк трудового договору України не можуть бути включені умови, що погіршують становище співробітника або суперечать прийнятій на підприємстві колективній угоді. Якщо вони все-таки присутні в угоді, згідно зі ст. 9 КЗпП такі пункти будуть визнані недійсними.

 

Пункти договору, що погіршують умови праці найманих працівників:

 

 • заробіток менший за МЗП (станом на грудень 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні склала 5000 грн.);
 • відсутня інформація про перерви протягом робочого дня;
 • недотримання умов праці;
 • ненадання права на оплачувану відпустку.

 

Паралельно з прийомом на роботу співробітника знайомлять з посадовою інструкцією, ТБ, умовами праці на робочому місці, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

Реєстрація трудового договору

 

 

Як тільки сторони завізують угоду, кадровик або будь-яка інша уповноважена особа здійснює реєстрацію договору. Законодавець не висуває до реєстрації особливих вимог. Отже, такий договір реєструють або в Журналі реєстрації трудових договорів, або в Книзі наказів.

 

Звертаємо увагу! Особа, яка приймається на роботу, повинна поставити підпис в Журналі реєстрації. Для цього відводиться графа «Підпис особи, якій вручається другий примірник трудового договору».

 

На цьому робота з прийому нового співробітника не закінчується. Роботодавець надсилає повідомлення до ДФС про те, що конкретний платник податків прийнятий на вакантну посаду.

 

Не вистачає грошових коштів до зарплати? Скористайтеся вигідною пропозицією від МФО БистроЗайм. Клієнтам-новачкам пропонується оформити швидкий мікрокредит на суму до 15 тис. грн. всього під 0,01% в день. Процентна ставка на чергову позику встановлена на рівні 2% в день. Оформлення кредиту проходить дистанційно. В анкеті лише вказують ПІБ, адресу, соціальну інформацію та форму зайнятості.

 

Розірвання трудового договору

Завершення співпраці може здійснюватися з ініціативи як контори, так і самого працівника.

 

Співробітник має право розірвати:

 

 • безстроковий ТД, попередивши організацію письмово за 14 днів, якщо причина поважна (наприклад, переїзд в інше місто / країну, вихід на пенсію, за медичними приписами і ін.).
 • терміновий ТД, при хворобі або інвалідності, якщо вони унеможливлюють виконання своїх зобов'язань.

 

Обидва підвида, якщо наймач не виконує норми і вимоги, згідно законодавчої бази і підписаних паперів.

 

Причини розірвання з ініціативи наймача:

 • Компанія ліквідується, визнана банкрутом, реорганізується, перепрофільовує свій вид діяльності, або проводить скорочення штату.
 • Призову або мобілізації власника.
 • Невідповідності працівника займаній вакансії, або незадовільне виконання своїх обов'язків після випробувального терміну, або через відсутність відповідної кваліфікації, або за станом здоров'я.
 • Коли є прогул, але не вказано обгрунтований мотив.
 • При систематичному невиконанні, покладених зобов'язань і при неодноразовому застосуванні заходів дисциплінарного стягнення.
 • Прихід в офіс в нетверезим, також наркотичному і токсичному сп'янінні.
 • Встановлення в судовому порядку, фактів крадіжки власності фірми.
 • Відсутність тривалий період (більше 120 днів в поспіль), крім декрету, або, коли встановлено більш тривалий час заощадження місця за людиною при певному захворюванні.
 • Коли відновлюється колега, який раніше обіймав цю посаду.

 

Підстави припинення трудового договору:

 

1. Найбільш поширене - це за взаємною згодою.

 

2. Закінчення терміну дії (якщо він полягав на конкретний термін, або на обумовлений обсяг робіт), крім ситуацій, коли ніхто не висунули вимог щодо завершення свого партнерства.

 

3. Волевиявлення, що виходить від одного з підписантів, також згідно з приписами профспілок.

 

4. Вирок після судового розгляду або тюремне ув'язнення.

 

5. Перебазування на інше підприємство або посаду за згодою обох учасників.

 

6. Коли співробітник відхиляє пропозиції про передислокацію разом із самою конторою в інше місто, населений пункт.

 

7. Напрямок або заклик особи на військову або альтернативну службу, тобто невійськову, крім моментів, коли відбувається збереження посади і місця за ним.

 

Не може стати причиною припинення зміна права власності на фірму, її підпорядкованості, а також реорганізація.

 

Не вистачає грошових коштів до зарплати? Скористайтеся вигідною пропозицією від МФО БистроЗайм. Клієнтам-новачкам пропонується оформити швидкий мікрокредит на суму до 15 тис. грн. всього під 0,01% в день. Процентна ставка на чергову позику встановлена на рівні 2% в день. Оформлення кредиту проходить дистанційно. В анкеті лише вказують ПІБ, адресу, соціальну інформацію та форму зайнятості.